KOMIN, GŁÓWNIE DO KOMINKA… ale nie tylko (część II)

Druga część obszernego tekstu o kominach, zgodnie z zasadą "nigdy dość gadania o bezpieczeństwie…".

 

Trochę o konstruowaniu… w punktach:

1. Starajcie się rysować, a potem budować kominy jak najbliżej najwyższego fragmentu dachu. Najlepiej w kalenicy. Wylot dymu czy spalin w kalenicy, to brak kłopotów bez względu na kierunek i siłę wiatru.

2. Dobrze jest w domach z wentylacją grawitacyjną tak projektować urządzenia ogniowe, by nie tworzyć wspólnego komina spalinowo – wentylacyjnego. Nawet w domu z najlepiej zaprojektowaną wentylacją zdarzają się tak zwane cofki kanałami wentylacyjnymi zbudowanymi obok dymnych.

3. Komin służący do odprowadzania dymu czy spalin powinien być otynkowany i tak pozostawiony. Zakrywanie go np. płytą gipsowo-kartonową lub obudowywanie innego rodzaju elastycznymi płytami pozbawia użytkownika kontroli jego stanu. Pęknięcia na kominie mogą być sygnałem, którego nie wolno bagatelizować. Zamiast tynku można zatopić w kleju siatkę.

4. Komin z cegieł buduje się jako konstrukcję niezależną lub połączoną ze ścianami.

5. Komin systemowy nie powinien być elementem ściany, czy elementem trwale z nią połączonym. Komin systemowy ceramiczny należy stabilizować za pomocą kotew czy stalowych łączników. Powinno to być połączenie elastyczne. Komin systemowy przechodzący przez strop betonowy dylatujemy materiałem niepalnym. Przy konstrukcjach drewnianych, należy zachować odległość wynikającą z zasad ochrony przeciwpożarowej.

6. Fundament dla komina… w podpunktach:

a) Komin związany ze ścianami stawiamy na tym samym fundamencie co ściany
b) Wolno stojący komin można postawić na odrębnym fundamencie
c) Komin systemowy ze stali nie potrzebuje żadnych specjalnych fundamentów
 

7.Nie mając sprecyzowanych oczekiwań, otwór kanału kominowego powinien mieć przekrój 25 x 25 cm. Budować można go z cegły albo z pustaków systemowych. Pustaki systemowe kupuje się bez dodatków typu rury, wełna, kratki, wyczystki. Co włożyć do takiego komina? O tym zadecyduje już dostawca urządzenia grzewczego.

8.Planując kominek otwarty w standardowym domu jednorodzinnym (7-9 mb komina), rysujcie przekrój wewnętrzny przewodu dymnego będący 1/9 przekroju otworu w kominku.Dodaj komentarz